Video til nettet

Videoindslag til nettet er en effektiv måde at gøre en netartikel mere spændende. Ligesom en gammeldags ‘pop-up’ bog, der åbenbarer billeder i flere dimensioner på hver side, giver video en mulighed for at tilføje et levende element til de stillestående bogstaver og fotos.

Film fremtvinger opgør i Indonesien

Som en direkte følge af den danske dokumentarfilm ”The Act of  Killing” har Indonesiens regering for første gang nogensinde anerkendt landets ‘dystre fortid’. Det er en unik bedrift

Glem ikke folket i forhandlingerne om Ukraines fremtid

Danmark har samarbejdet med Ukraines civilsamfund i flere år, og de kontakter bør aktiveres nu. Folkets røst har talt i Ukraine, men stemmerne risikerer at blive lukket ude fra de kommende politiske forhandlinger, hvis ikke der gøres noget

Bistand nytter, nytter ikke..

Mens en dansk professor relancerede den gamle traver om, at udviklingsbistand ikke virker, er verdens rigeste mand gået den stik modsatte vej. I sidste uge lancerede Bill Gates sit “stop the myth”-initiativ

Global jagt efter forbrugernes penge

Direkte handel med kinesiske internetbutikker og spiludbydere truer detailbutikker indenfor elektronikbranchen. Jagten efter forbrugernes penge optrappes – og arenaen er global

Husk civilsamfundet, Davos

Historieforvanskning eller forglemmelse? Civilsamfundet er så godt som forsvundet i Verdensbankens World Development Report 2014. Samtidig forvanskes fortællingen om den danske ”flexicurity-model”

Det er ikke nemt at være god

Juletid er de velgørende gavers højtid. Men tag dig i agt – mange tilbud om at lette vores samvittighed giver et fortegnet billede af de fattige lande, og hvad der i realiteten skal til for at hjælpe fattige mennesker ud af nød

Mange mennesker savner rettigheder

Økonomisk krise og opbrud i verdensordenen sætter menneskerettighederne under pres – selv efter 65 år med den universelle deklaration om menneskerettigheder og 20 år med FNs højkommissær for menneskerettigheder

Hjælp den syriske befolkning

Interessen daler for at afhjælpe den humanitære krise i og omkring Syrien blandt udenlandske donorer, jo længere konflikten varer. Det burde være omvendt. De civile ofre er de største tabere – og regningen vokser for hver dag, det internationale samfund tøver med at hjælpe

Modige arabiske intellektuelle

I tiåret for det Dansk-Arabiske Initiativ er det værd at huske, at arabiske intellektuelle satte en sneboldeffekt i gang med udgivelsen af Arab Human Development Report-serien i 2002

Forandringer, udfordringer og muligheder i en verden i bevægelse har i mere end 20 år været mit arbejdsfelt som journalist og kommunikationsspecialist

Mine tweets

  •